* نفسی بحب علی المرتضی طربت* و الناس من فرط إخلاصی له عجبت*رضعت ثدی الولا من حرة نجبت* لا عذب الله أمی إنها شربت* حب الوصی و غذتنیه باللبن* الحمدلله فی سرّ و فی علن* کم من حقوق لها عندی و من منن* طابت فطبت فیا لله من لبن* و کان لی والد یهوی أبا حسن*فصرت من ذی و ذا أهوی أبا حسن* شیعه علوی

 

-1-پایه های اسلام 2-فلسفه روزه 3-روزه آزمون اخلاص 4-روزه یاد آور قیامت 5-روزه زکات بدن 6-روزه سپر آتش 7-اهمیت روزه 8-روزه نفس 9-روزه واقعی 10-برترین روزه

11-روزه چشم و گوش 12-روزه اعضا و جوارح 13-روزه ناقص 14-روزه بی ارزش 15-روزه و صبر16-روزه و صدقه 17-پاداش روزه 18-جرعه نوشان بهشت 19-خوشا بحال روزه داران 20-مژده به روزه داران 1-شادی روزه دار 22-بهشت و باب روزه دارن 23-دعای روزه داران 24-بهار مومنان 25-روزه مستحبی 26-روزه ماه رجب 27-روزه ماه شعبان 28-افطاری دادن(1)29-افطاری دادن (2)30-روزه خواری

1-رمضان ماه خدا 32-رمضان ماه رحمت 33-فضیلت ماه رمضان 34-اهمیت ماه رمضان 35-قرآن و ماه رمضان 36-شب سرنوشت ساز37-برتری شب قدر38-تقدیر اعمال 39-احیاء شب قدر40-زکات فطره  

 1-پایه های اسلام

قال الباقر علیه السلام:

بنی الاسلام علی خمسة اشیاء، علی الصلوة و الزکاة و الحج و الصوم و الولایه.

امام باقر علیه السلام فرمود:

اسلام بر پنج چیز استوار است، برنماز و زکات حج و روزه و ولایت (رهبری اسلامی).فروع کافی، ج 4 ص 62، ح 1

 2-فلسفه روزه

قال الصادق علیه السلام:

انما فرض الله الصیام لیستوی به الغنی و الفقیر.

امام صادق علیه السلام فرمود:

خداوند روزه را واجب کرده تا بدین وسیله دارا و ندار (غنی و فقیر) مساوی گردند.

من لا یحضره الفقیه، ج 2 ص 43، ح 1

 3-روزه آزمون اخلاص

قال امیرالمومنین علیه السلام:

فرض الله ... الصیام ابتلاء لاخلاص الخلق امام علی علیه السلام فرمود:

خداوند روزه را واجب کرد تا به وسیله آن اخلاص خلق را بیازماید.

نهج البلاغه، حکمت 252

 4-روزه یاد آور قیامت

قال الرضا علیه السلام:

انما امروا بالصوم لکی یعرفوا الم الجوع و العطش فیستدلوا علی فقر الاخر.

امام رضا علیه السلام فرمود:

مردم به انجام روزه امر شده اند تا درد گرسنگی و تشنگی را بفهمند و به واسطه آن فقر و بیچارگی آخرت را بیابند.

وسائل الشیعه، ج 4 ص 4 ح 5 علل الشرایع، ص 10

 5-روزه زکات بدن

قال رسول الله صلی الله علیه و آله لکل شیئی زکاة و زکاة الابدان الصیام.

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

برای هر چیزی زکاتی است و زکات بدنها روزه است.

الکافی، ج 4، ص 62، ح 3

 6-روزه سپر آتش

قال رسول الله صلی الله علیه و آله:

الصوم جنة من النار.

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

روزه سپر آتش (جهنم) است. «یعنی بواسطه روزه گرفتن انسان از آتش جهنم در امان خواهد بود.»

الکافی، ج 4 ص 162

 7-اهمیت روزه

الصوم فی الحر جهاد.

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

روزه گرفتن در گرما، جهاد است.

بحار الانوار، ج 96، ص 257

 8-روزه نفس

قال امیرالمومنین علیه السلام

صوم النفس عن لذات الدنیا انفع الصیام.

امیرالمومنان علی علیه السلام فرمود:

روزه نفس از لذتهای دنیوی سودمندترین روزه هاست.

غرر الحکم، ج 1 ص 416 ح 64

 9-روزه واقعی

قال امیرالمومنین علیه السلام

الصیام اجتناب المحارم کما یمتنع الرجل من الطعام و الشراب.

امام علی علیه السلام فرمود:

روزه پرهیز از حرامها است همچنانکه شخص از خوردنی و نوشیدنی پرهیز می کند.

بحار ج 93 ص 249

 10-برترین روزه

قال امیرالمومنین علیه السلام

صوم القلب خیر من صیام اللسان و صوم اللسان خیر من صیام البطن.

امام علی علیه السلام فرمود:

روزه قلب بهتر از روزه زبان است و روزه زبان بهتر از روزه شکم است.

غرر الحکم، ج 1، ص 417، ح 80

 11-روزه چشم و گوش

قال الصادق علیه السلام

اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک و شعرک و جلدک.

امام صادق علیه السلام فرمود:

آنگاه که روزه می گیری باید چشم و گوش و مو و پوست تو هم روزه دار باشند.«یعنی از گناهان پرهیز کند.»

الکافی ج 4 ص 87، ح 1

 12-روزه اعضا و جوارح

عن فاطمه الزهرا سلام الله علیها

ما یصنع الصائم بصیامه اذا لم یصن لسانه و سمعه و بصره و جوارحه.

حضرت زهرا علیها السلام فرمود:

روزه داری که زبان و گوش و چشم و جوارح خود را حفظ نکرده روزه اش به چه کارش خواهد آمد.

بحار، ج 93 ص 295

 13-روزه ناقص

قال الباقر علیه السلام

لا صیام لمن عصی الامام و لا صیام لعبد ابق حتی یرجع و لا صیام لامراة ناشزة حتی تتوب و لاصیام لولد عاق حتی یبر.

امام باقر علیه السلام فرمود:

روزه این افراد کامل نیست:

1 - کسی که امام (رهبر) را نافرمانی کند.

2 - بنده فراری تا زمانی که برگردد.

3 - زنی که اطاعت شوهر نکرده تا اینکه توبه کند.

4 - فرزندی که نافرمان شده تا اینکه فرمانبردار شود.

بحار الانوار ج 93، ص 295.

 14-روزه بی ارزش

قال امیرالمومنین علیه السلام

کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع و الظما و کم من قائم لیس له من قیامه الا السهر و العناء.

امام علی علیه السلام فرمود:

چه بسا روزه داری که از روزه اش جز گرسنگی و تشنگی بهره ای ندارد و چه بسا شب زنده داری که از نمازش جز بیخوابی و سختی سودی نمی برد.

نهج البلاغه، حکمت 145

 15-روزه و صبر

عن الصادق علیه السلام فی قول الله عزوجل

«واستعینوا بالصبر و الصلوة »

قال: الصبر الصوم.

امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند عزو جل که فرموده است: از صبر و نماز کمک بگیرید، صبر، روزه است.

وسائل الشیعه، ج 7 ص 298، ح 3

 16-روزه و صدقه

قال الصادق علیه السلام

صدقه درهم افضل من صیام یوم.

امام صادق علیه السلام فرمود

یک درهم صدقه دادن از یک روز روزه مستحبی برتر و والاتر است.

وسائل الشیعه، ج 7 ص 218، ح 6

 17-پاداش روزه

قال رسول الله صلی الله علیه و آله: قال الله تعالی

الصوم لی و انا اجزی به

رسول خدا فرمود خدای تعالی فرموده است:

روزه برای من است و من پاداش آن را می دهم.

وسائل الشیعه ج 7 ص 294، ح 15 و 16 ; 27 و 30

 18-جرعه نوشان بهشت

قال رسول الله صلی الله علیه و آله

من منعه الصوم من طعام یشتهیه کان حقا علی الله ان یطعمه من طعام الجنة و یسقیه من شرابها.

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

کسی که روزه او را از غذاهای مورد علاقه اش باز دارد برخداست که به او از غذاهای بهشتی بخورانند و از شرابهای بهشتی به او بنوشاند.

بحار الانوار ج 93 ص 331

 19-خوشا بحال روزه داران

قال رسول الله صلی الله علیه و آله

طوبی لمن ظما او جاع لله اولئک الذین یشبعون یوم القیامة

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

خوشا بحال کسانی که برای خدا گرسنه و تشنه شده اند اینان در روز قیامت سیر می شوند.

وسائل الشیعه، ج 7 ص 299، ح 2.

 20-مژده به روزه داران

قال الصادق علیه السلام

من صام لله عزوجل یوما فی شدة الحر فاصابه ظما و کل الله به الف ملک یمسحون وجهه و یبشرونه حتی اذا افطر.

امام صادق علیه السلام فرمود:

هر کس که در روز بسیار گرم برای خدا روزه بگیرد و تشنه شود خداوند هزار فرشته را می گمارد تا دست به چهره او بکشند و او را بشارت دهند تا هنگامی که افطار کند.

الکافی، ج 4 ص 64 ح 8; بحار الانوار ج 93 ص 247

 21-شادی روزه دار

قال الصادق علیه السلام

للصائم فرحتان فرحة عند افطاره و فرحة عند لقاء ربه

امام صادق علیه السلام فرمود:

برای روزه دار دو سرور و خوشحالی است:

1 - هنگام افطار 2 - هنگام لقاء پروردگار (وقت مردن و در قیامت)

وسائل الشیعه، ج 7 ص 290 و 294 ح 6 و 26.

 22-بهشت و باب روزه دارن

قال رسول الله صلی الله علیه و آله

ان للجنة بابا یدعی الریان لا یدخل منه الا الصائمون.

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

برای بهشت دری است بنام (ریان) که از آن فقط روزه داران وارد می شوند.

وسائل الشیعه، ج 7 ص 295، ح 31.

معانی الاخبار ص 116

 23-دعای روزه داران

قال الکاظم (علیه السلام)

دعوة الصائم تستجاب عند افطاره

امام کاظم (علیه السلام) فرمود:

دعای شخص روزه دار هنگام افطار مستجاب می شود.

بحار الانوار ج 92 ص 255 ح 33.

 24-بهار مومنان

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله)

الشتاء ربیع المومن یطول فیه لیله فیستعین به علی قیامه و یقصر فیه نهاره فیستعین به علی صیامه.

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود:

زمستان بهار مومن است از شبهای طولانی اش برای شب زنده داری واز روزهای کوتاهش برای روزه داری بهره می گیرد.

وسائل الشیعه، ج 7 ص 302، ح 3.

 25-روزه مستحبی

قال الصادق (علیه السلام)

من جاء بالحسنة فله عشر امثالها من ذلک صیام ثلاثة ایام من کل شهر.

امام صادق علیه السلام فرمود:

هر کس کار نیکی انجام دهد ده برابر آن پاداش دارد و از جمله آنها سه روز روزه در هر ماه است.

وسائل الشیعه، ج 7، ص 313، ح 33

 26-روزه ماه رجب

قال الکاظم (علیه السلام)

رجب نهر فی الجنه اشد بیاضا من اللبن و احلی من العسل فمن صام یوما من رجب سقاه الله من ذلک النهر.

امام کاظم (علیه السلام) فرمود:

رجب نام نهری است در بهشت از شیر سفیدتر و از عسل شیرین تر هرکس یک روز از ماه رجب را روزه بگیرد خداوند از آن نهر به او می نوشاند.

من لا یحضره الفقیه ج 2 ص 56 ح 2

وسائل الشیعه ج 7 ص 350 ح 3

 27-روزه ماه شعبان

من صام ثلاثة ایام من اخر شعبان و وصلها بشهر رمضان کتب الله له صوم شهرین متتابعین.

امام صادق (علیه السلام) فرمود:

هر کس سه روز آخر ماه شعبان را روزه بگیرد و به روزه ماه رمضان وصل کند خداوند ثواب روزه دو ماه پی در پی را برایش محسوب می کند.

وسائل الشیعه ج 7 ص 375،ح 22

 28-افطاری دادن(1)

قال الصادق (علیه السلام)

من فطر صائما فله مثل اجره

امام صادق (علیه السلام) فرمود:

هر کس روزه داری را افطار دهد، برای او هم مثل اجر روزه دار است.

الکافی، ج 4 ص 68، ح 1

 29-افطاری دادن (2)

قال الکاظم (علیه السلام)

فطرک اخاک الصائم خیر من صیامک.

امام کاظم (علیه السلام) فرمود:

افطاری دادن به برادر روزه دارت از گرفتن روزه (مستحبی) بهتر است.

الکافی، ج 4 ص 68، ح 2

 30-روزه خواری

قال الصادق (علیه السلام)

من افطر یوما من شهر رمضان خرج روح الایمان منه

امام صادق (علیه السلام)فرمود:

هر کس یک روز ماه رمضان را (بدون عذر)، بخورد - روح ایمان از او جدا می شود

وسائل الشیعه، ج 7 ص 181، ح 4 و 5

من لا یحضره الفقیه ج 2 ص 73، ح 9

 31-رمضان ماه خدا

قال امیرالمومنین

شهر رمضان شهر الله و شعبان شهر رسول الله و رجب شهری

امام علی (علیه السلام) فرمود:

رمضان ماه خدا و شعبان ماه رسول خدا و رجب ماه من است.

وسائل الشیعه، ج 7 ص 266، ح 23.

 32-رمضان ماه رحمت

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله)

... و هو شهر اوله رحمة و اوسطه مغفرة و اخره عتق من النار.

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود:

رمضان ماهی است که ابتدایش رحمت است و میانه اش مغفرت و پایانش آزادی از آتش جهنم.

بحار الانوار، ج 93، ص 342

 33-فضیلت ماه رمضان

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله)

ان ابواب السماء تفتح فی اول لیلة من شهر رمضان و لا تغلق الی اخر لیلة منه

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود:

درهای آسمان در اولین شب ماه رمضان گشوده می شود و تا آخرین شب آن بسته نخواهد شد.

بحار الانوار، ج 93، ص 344

 34-اهمیت ماه رمضان

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله)

لو یعلم العبد ما فی رمضان لود ان یکون رمضان السنة

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود:

اگر بنده «خدا» می دانست که در ماه رمضان چیست [چه برکتی وجود دارد] دوست می داشت که تمام سال، رمضان باشد.

بحار الانوار، ج 93، ص 346

 35-قرآن و ماه رمضان

قال الرضا (علیه السلام)

من قرا فی شهر رمضان ایة من کتاب الله کان کمن ختم القران فی غیره من الشهور.

امام رضا (علیه السلام) فرمود:

هر کس ماه رمضان یک آیه از کتاب خدا را قرائت کند مثل اینست که درماههای دیگر تمام قرآن را بخواند.

بحار الانوار ج 93، ص 346

 36-شب سرنوشت ساز

قال الصادق (علیه السلام)

راس السنة لیلة القدر یکتب فیها ما یکون من السنة الی السنة.

امام صادق (علیه السلام) فرمود:

آغاز سال (حساب اعمال) شب قدر است. در آن شب برنامه سال آینده نوشته می شود.

وسائل الشیعه، ج 7 ص 258 ح 8

 37-برتری شب قدر

قیل لابی عبد الله (علیه السلام)

کیف تکون لیلة القدر خیرا من الف شهر؟ قال: العمل الصالح فیها خیر من العمل فی الف شهر لیس فیها لیلة القدر.

از امام صادق (علیه السلام) سوال شد:

چگونه شب قدر از هزار ماه بهتر است؟

حضرت فرمود: کار نیک در آن شب از کار در هزار ماه که در آنها شب قدر نباشد بهتر است.

وسائل الشیعه، ج 7 ص 256، ح 2

 38-تقدیر اعمال

قال الصادق (علیه السلام)

التقدیر فی لیلة تسعة عشر و الابرام فی لیلة احدی و عشرین و الامضاء فی لیلة ثلاث و عشرین.

امام صادق (علیه السلام) فرمود:

برآورد اعمال در شب نوزدهم انجام می گیرد و تصویب آن در شب بیست ویکم و تنفیذ آن در شب بیست سوم.

وسائل الشیعه، ج 7 ص 259

 39-احیاء شب قدر

عن فضیل بن یسار قال:

کان ابو جعفر (علیه السلام) اذا کان لیلة احدی و عشرین و لیلة ثلاث و عشرین اخذ فی الدعا حتی یزول اللیل فاذا زال اللیل صلی.

فضیل بن یسار گوید:

امام باقر (علیه السلام) در شب بیست و یکم و بیست سوم ماه رمضان مشغول دعا می شد تا شب بسر آید و آنگاه که شب به پایان می رسید نماز صبح را می خواند.

وسائل الشیعه، ج 7، ص 260، ح 4

 40-زکات فطره

قال الصادق (علیه السلام)

ان من تمام الصوم اعطاء الزکاة یعنی الفطرة کما ان الصلوة علی النبی (صلی الله علیه و آله) من تمام الصلوة.

امام صادق (علیه السلام) فرمود:

تکمیل روزه به پرداخت زکاة یعنی فطره است، همچنان که صلوات بر پیامبر (صلی الله علیه و آله) کمال نماز است.

وسائل الشیعه، ج 6 ص 221، ح 5

منبع:http://www.hawzah.net/fa/articleview.html?ArticleID=8449#20

 

+ نوشته شده در  سه شنبه ۹ تیر۱۳۹۴ساعت 14:19  توسط حسین علوی پیام  | 

دهه فجر، روز های خون وآتش

اين روز ها ، ياد آور روز هايی در ايران است که خون وآتش و قيام ونهضت ، حياتی دوباره به ملت ايران بخشيده بود . هيچگاه خاطره آن دوران سياه که فرزندان ملت را به سياه چال ها کشانده و هر صدای مخالفی در گلو خفه می شد از يادمان نخواهد رفت. روزها و دورانی که شاه سايه خدابود و آمريکايی ها چون فرشته تقديس شده و استعمار واستکبار جهانی مانند ديوی ، چنگال های مخوف و خونين خود را در حلقوم ايرن و ايرانی فرو برده و می خواست ملت را به بردگی بکشد ، همچنان که شاه و دولت را به بردگی کشانيده بود ، همواره در یادها زنده خواهد ماند ، درآن دوران ، شاه و درباریان ، خود را مالک همه ثروت های حاصل از فروش نفت و گاز و سایر ذخایر می دانستند و بدون هیچ حساب و ضابطه ، آن سرمایه ها را در راه خوش گذرانی و جشن و میهمانی های شبانه و سفر های خارجی صرف می کردند، در خاطراتی که طی سال های اخیر از سوی برخی از این درباریان نوشته و منتشر گردیده است ، بخشی از ریخت و پاش ها ی دربار شاه افشا شده است . حاتم بخشی های شاه و خاندان وی نیز از این دست بوده است که آمریکایی ها همواره برای چنین غارت گری ها از شانس بیشتری برخوردار بوده اند ، این در حالی بوده است که بسیاری از مردم ایران به نان شب نیازمند بوده و بسیاری از شهر ها و روستاهای کشور از ساده ترین امکانات بی بهره بوده اند . روز های پايانی بهمن خونين ، اراده آتشين ملتی را به نمايش گذاشت که از نظام پوسيده ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی خسته شده و با خون ، ايثار و فداکاری ، آن نظام را سرنگون کردند. اکنون ما وارثان آن مجاهدان عرصه ايثار و فداکاری هستيم و بايد بدانيم که آنچه در دست ماست امانتی خدا دادی است و مسئولان نظام جمهوری اسلامی نيز بايد بدانند که ملت و جوانان ملت بودند که آن حماسه ها را آفريدند و شاه و حاميان وی را به ستوه آوردند . از اين رو بايد به آراء ملت احترام گذاشته و خواسته های به حق مرم را برآورده سازند و همچنان که رهبر فقيدمان امام خمينی (رضوان الله عليه )فرمودند ، خود را خادم مردم بدانند. همچنین لازم است همه مسئولان کشور ، عهدنامه امام علی ( علیه السلام ) به مالک اشتر و نیز سیره آن حضرت را در شیوه حکومت و هرگونه تصرف در امور بیت المال در دوران مسئولیت خود ، مورد توجه قرار دهند و به بند بند عهدنامه یاد شده در خدمت گذاری به مردم جامه عمل بپوشانند و اجازه ندهند برخی از متملقان و ستایش گران و بدخواهان در صدد بازگردانیدن دوران سیاه نظام پیشین بر آیند و میان مسئولان و مردم فاصله ایجاد کنند ، و لازم است مسئولان دلسوز نظام همواره در پی اجرای عدالت اجتماعی در بین همه اقشار ملت باشند و همچنان که شهید مظلوم بهشتی ( رضوان الله علیه ) می فرمودند ، باید شیفته خدمت باشند و نه تشنه قدرت ! . اکنون سی و چهار سال از دمیدن صبح شیرین پیروزی می گذرد و ما شاهد اين هستيم که اسلام به برکت اين انقلاب شکوهمند به قدرتی بزرگ تبديل شده است و امريکا که با فرو پاشی نطام شوروی، به دنبال تک قطبی کردن جهان و سیادت مطلق بر جهان بود ، اکنون خوابهای او تعبير نشده و خود را در برابر پيدايش و رشد سريع قدرتی می بيند که نه بر سلاح هسته ای و اقتصاد و سرمايه که بر ارده ملت های با ايمان اتکاء دارد. اين عيد ملی و اسلامی و دهه فجر انقلاب اسلامی بر همه ايرانيان وطن دوست به ويژه رهبر معظم انقلاب ، مبارک باد.

منبع: http://www.shia12.com/fa/dahafajr.asp

+ نوشته شده در  شنبه ۱۴ بهمن۱۳۹۱ساعت 9:42  توسط حسین علوی پیام  | 

نوزدهم و بيست و يكمين روز ماه رمضان يادآور يكي از تلخ ترين روز هاي تاريخ بشر است.در اين روز آسمان دل هاي اهل ايمان در سوگ يكي از بزرگ ترين مردان تاريخ باريد و چشمه هاي اشك از ديدگان انسان هاي آزاده جاري گشت. تا اين روز يتيمان كوفه هنوز رنج يتيمي نچشيده بودند و تلخي فقدان پدر را حس نكرده بودند. تهي دستان و گرسنگان تا اين روز درد فقر را تجربه نكرده بودند. بي پناهان تا اين روز با وجود پشت و پناهي چون علي بر خود مي باليدند. خورشيد آسمان كوفه در برابر خورشيد عالم تابي چون علي احساس شرمندگي مي كرد و ماه و ستارگان در برابر نور تابان و درخشش ماه و ستاره نخست آسمان ولايت غبطه مي خوردند. عدالت با وجود اين مرد تبلور يافته بود و اهريمن ظلم و ستم با وجود وي توان عرض اندام نداشت. او تجسمي از عدالت و دادگري بود.او نمونه اي از كمال انساني بود،او انسانی خدایی و ملکوتی بود که روح بلندش در این جهان گرفتار جسم خاکی شده بود. او انسانی آزاده بود و در راه گسترش حق و عدالت، سراز پا نمی شناخت و سرانجام فدای پافشاری در راه عدالت شد. او رنج دنيا را با همه وجودش چشيده بود و عشق الهي بر اعماق جانش سايه انداخته بود و دلش تنها آشيانه محبت به حق بود. او جز به خدا انديشه نداشت و جز به حق سخن نمي گفت و رفتارش با آيه آيه قرآن همراه بود.اما در نيمه هاي شب بيست و يكمين روز رمضان سال چهلم هجري، تنها جسم او از ميان انسان هاي آزاده رخت بر بست و در ساعات پاياني اين شب نه به دل خاك، كه به دل هاي اهل ايمان سپرده شد. اين خورشيد در آن روز غروب نكرد و تا جهان بر پاست، بر پهناي جهان بشريت نور افشاني خواهد كرد. او پدر يتيمان و پناه بي پناهان بود و خواهد بود، او با خطبه هاي غرّاي خود همواره با ما سخن خواهد گفت و برجان همه ما حكومت خواهد نمود.اينك با گذشت حدود چهارده قرن همچنان و تا ابد چون ستاره اي تابان فرا روي ما قرار خواهد داشت و ما را به سمت و سوي صراط حميد رهنمون خواهد شد.

نام او براي هميشه بر فراز قله هاي بلند هدايت برقرارخواهدبود،واينما انسان هاي گمگشته بايد راه درست را از او فرا گيريم و از اين الگوي زيبا پيروي كنيم.

اظهارات ابن ابى الحدید در فضایل امام امیرالمؤمنین على بن ابی طالب(ع):

در قرن ششم و هفتم هجرى , دانشمند متکلم و مورخ معتزلى, ابن ابى الحدید, رامى بینیم , این دانشمند معتزلى در مورد على بن ابى طالب (ع) اظهاراتى کرده و مطالبى گفته که اگر یک شیعه اینگونه اظهار نظر مى کرد, جامعه ى شیعه او را به غلو و افراط متهم مى کردند.
او کتاب معروف نهج البلاغه را در بیست جلد شرح کرده و الان در اختیار همه هست وهر کس بخواهد, مى تواند آن را بخواند; و نیز این مرد, شاعر
بسیار نیرومندى است که در وصف على بن ابى طالب (ع) هم شعر گفته است.
اشعارش با این بیت شروع مى شود :
یا برق إن جئت الغریَ فقل له
أتراک تعلم من بأرضک مودع نجف
خطاب مى کند و به برق مى گوید : اگر به نجف رفتى و گذرت به آنجا افتاد, به بگو: مى دانى که در دل تو چه کسى خوابیده است؟ بعد شروع مى کند و مى گوید که چه کسى آنجا خوابیده است :
فیک ابن عمران الکلیم و بعده
عیسى یقفّیه و أحمد یتبع
فیک الإمام المرتضى فیک الوصیَ
المجتبى فیک البطین الأنزع
بل فیک جبرئیل و میکال
و إسرافیل و الملأ المقدَس أجمع
بل فیک نور اللّه جلّ جلاله
لذوی البصائر یستشفّ و یلمع
اینجا آدم, ابراهیم , نوح, موسى و عیسى (ع) و نیز پیغمبر خاتم (ص) خوابیده امام مرتضى و وصى برگزیده و منبع علم و برى از شرک در اینجا قرار گرفته است.
اینجا جبرئیل , اسرافیل و میکائیل (ع) است.
بلکه نور خدا, اینجا در زمین فرو رفته است که با دیده هاى صاحب بصیرت قابل درک است .
بعد همه ى آن معجزاتى را که شیعه براى على بن ابى طالب (ع) نقل کرده, در شعرش مىآورد:
هذا هو النور الذى أضواؤه
کانت بجبهة آدم تتلألؤ
این کسى است که نورش در جبهه ى آدم مى درخشید.
و بعد, از شجاهت , زهد, تقوا و عدالت امام و از قربش به خدا و پیغمبر (ص) سخن مى گوید .در این زمینه نقل تاریخ است که عده اى از افراطیون سنى, ابن ابى الحدید را به خاطر همین شعرش تکفیر کردند و کشتند حالا نمى دانم که اینطور باشد یا نه؟ این , نظر یک نفر اهل علم و ادب و تاریخ است که نمى شود او را متهم به این کرد که درباره ى على بن ابى طالب (ع) با تعصب شیعى حرف زده باشد

منبع:

سایت بلاغ

اشعاری در فضایل امام علی(ع)

ها علي بشر كيف بشر ربه فيه تجلي و ظهر

عله الكون و لولاه لما كان للعالم عين و اثر

وله ابدع ما تعلقه من عقول و نفوس و صور

فلك في فلك فيه نجوم صدف في صدف فيه درر

فلك في فلك فيه نجوم مارمي رميه الا و كفي

اغمد السيف متي قابله كل من جرد سيفا و شهر

اسدالله اذا صال و صاح ابو الايتام اذا جاد و بر

حبه مبدء خلد و نعم بغضه منشاء نار و سقر

هو في الكل امام الكل من ابوبكر و من كان عمر؟

ليس من اذنب يوما بامام كيف من اشرك دهرا و كفر

كل من مات ولم يعرفه موته موت حمار و بقر

خصمه ابغضه الله و لو حمد الله و اثني و شكر

خله بشره الله ولو شرب الخمر و غني و فجر

من له صاحبه كالزهراء او سليل كشبير و شبر

عنه ديوان علوم و حكم فيه طومار عظات و عبر

بو تراب و كنوز العالم عنده نحو سفال و مدر

و هو النور و اما الشركاء كظلام و دخان و شرر

ايها الخصم تذكر سندا متنه صح بنص و خبر

اذاتي احمد في خم غدير بعلي و علي الرحل نبر

قال من كنت انا مولاه فعلي له مولا و مفر

قبل تعيين وصي وزير هل تري فات نبي و هجر؟

من اتي فيه نصوص بخصوص هل باجماع عوام ينكر؟

آيه الله و هل يجحد من خصه الله باي و سور؟

وده اوجب ما في القران اوجب الله علينا و امر

مدعي حب علي و عداه مثل من انكر حقا و اقر

۱- بدان که علي بشر است، اما چگونه بشري؟ بشري است كه آثار قدرت پروردگارش در وجود او آشكار و نمايان شده است.

2 - آنحضرت علت غائي آفرينش است كه اگر او نبود براي عالم واقعيت و اثري نبود. (خداوند بخاطر او عالم را بوجود آورده است).

3 – و آنچه را كه تو از عالم عقول و نفوس و صور (عوالم سه گانه خلقت كه در طول هم قرار گرفته و عبارتند از عالم عقل و مثال ماده) تعقل و انديشه كني براي وجود او ابداع شده.

4 – فلكي است در داخل فلكي و داراي ستارگان است و صدفي است در داخل صدفي و داراي گوهرهاي درخشاني است (آنحضرت محاط در اوصاف پيغمبر اكرم (ص) است و ائمه ديگر هم از وجود او پديد آمده اند.

5 – تيري نينداخت جز اينكه آن تير براي هلاك دشمن كافي شد و به جنگي وارد نشد جز اينكه از آن پيروز درآمد.

6 – تمام شمشير كشان موقع مقابله با او (براي اينكه عرض اندام نكنند از ترس وي) شمشير خود را غلاف ميكردند.

7 – موقعيكه حمله ميكرد و صيحه ميزد شير خدا بود و در موقع بخشش و احسان پدر يتيمان بود.

8 – محبت و دوستي آنحضرت سرچشمه بهشت و نعمتهاي بهشت است و دشمني او منشاء آتش دوزخ و جهنم است.

9 – او در تمام عالم پيشواي همه پس از رسول اكرم صلي الله عليه و آله است، ابوبكر و عمر كيستند كه با او لاف برابري زنند؟

10 – كسي كه يك روز هم مرتكب گناه شود شايسته امامت نيست پس چگونه شايسته آن مقام باشد كسي كه يك عمر در شرك و كفر بوده است (منظور عمر و ابوبكر است).

11 – هر كسي كه مرد و او را نشناخت مرگ او مانند مرگ خر و گاو است. مانند زمان جاهليت مرده و اين سخن اشاره است به حديث : من مات و لم يعرف امام زمانه....

12 – دشمن آن حضرت مبغوض خدا است اگر چه ستايش كند و ثنا گويد و سپاسگزار باشد.

13 – دوست و محب او را خداوند مژده بهشت داده اگر چه شرب و خمر كرده و آواز خوانده و مرتكب فجور باشد.

14 – جز علي كيست كه زوجه اي چون زهرا عليها السلام يا فرزنداني مانند حسين عليهما السلام داشته باشد؟

15 – ديوان علوم وحكمتها از آنحضرت است و طومار موعظه ها و پندها در نزد اوست.

16 – آنجناب خاك نشين بود و اعتنايي به دنيا نداشت به طوريكه گنجهاي عالم در نزد او به منزله سفال و كلوخ بود.

17 – و او نور خالص است و اما شركاي خلافت او مانند ظلمت و دود و شرر ميباشند.

18 – اي كه مخالف امامت او هستي بياد آر سند آن روايتي را (در غدير خم) كه متن آن بنابر روايات و اخبار شما هم صحيح است.

19 – موقعيكه در غدير خم پيامبر صلي الله عليه و آله علي را آورد بر جهاز شتران.

20 – و فرمود من بر هر كس از نفس او اولي بتصرف هستم اين علي بر او اولي بتصرف و پناهگاه است.

21 – هيچ پيغمبري را ديده اي كه پيش از تعيين وصي و جانشين وفات يابد و يا هجرت كند؟

22 – كسي كه در شأن او نص ها و روايات مخصوصي آمده باشد آيا مي توان با اجماع مشتي عوام الناس منكر او شد؟

23 – علي عليه السلام آيت عظماي خدا است آيا انكار كرده ميشود كسي كه خداوند براي او آيه ها و سوره هائي اختصاص داده است؟

24 – دوستي آن حضرت واجب ترين امري است كه در قرآن آمده و خداوند او را به ما واجب فرموده است.

25 – كسي كه ادعاي دوستي آن حضرت و مخالفين او را دارد مانند كسي است كه حقي را انكار كند و هم بدان اقرار نمايد.

منبع: http://shia12.net/fa/mghale.asp

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۸ مرداد۱۳۹۱ساعت 10:24  توسط حسین علوی پیام  | 
صدوق به سند معتبره روايت كرده از حضرت امام رضا (عليه السلام) از پدران بزرگوار خود از حضرت اميرالمؤ منين (عليه و على اولاده السلام) كه فرمود :

"خطبه شعبانيه پيامبر اكرم(ص)"

پيامبر خدا(ص) در روز جمعه آخر ماه شعبان كه در آستانه ورود به ماه رمضان بودند، خطبه اي درباره وي‍ژگي ها و بركات ماه مبارك رمضان ايراد نمودند. اين خطبه از سوي امام هشتم علي بن موسي الرضا(عليه السلام) به شرح ذيل روايت شده است:

عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله عليه وآله خَطَبَنَا ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ أَقْبَلَ إِلَيْكُمْ شَهْرُ اللَّهِ بِالْبَرَكَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ الْمَغْفِرَةِ شَهْرٌ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَفْضَلُ الشُّهُورِ وَ أَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ وَ لَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي وَ سَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ.

اي مردم! ماه خدا با بركت و رحمت و آمرزش به سوي شما رو كرده است.
ماهي كه نزد خدا، بهترين ماههاست و روزهايش بهترين روزها و شبهايش بهترين شبها و ساعتهايش بهترين ساعتهاست.

هُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ وَ جُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ أَنْفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيحٌ وَ نَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ وَ عَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ وَ دُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَ قُلُوبٍ طَاهِرَةٍ أَنْ يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَ تِلَاوَةِ كِتَابِهِ.

ماهي كه در آن شما را به مهماني خدا دعوت كرده اند و شما در آن از اهل كرامت خدا شده ايد. نفسهاي شما در آن ثواب تسبيح و ذكر خدا دارد و خواب شما ثواب عبادت.
اعمال شما در آن پذيرفته است و دعاهاي شما مستجاب، پس، از پروردگار خويش با نيت هاي راستين و دلهاي پاك، بخواهيد كه توفيق روزه اين ماه و تلاوت قرآن در آن را به شما عنايت فرمايد.

فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ وَ اذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَ عَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ عَطَشَهُ وَ تَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ وَ مَسَاكِينِكُمْ وَ وَقِّرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُواصِغَارَكُمْ وَ صِلُوا أَرْحَامَكُمْ.

پس شقي و بدبخت، آن كسي است كه در اين ماه بزرگ، از آمرزش خدا بي بهره شود. در اين ماه باگرسنگي و تشنگي خود، گرسنگي و تشنگي روز قيامت را بياد آوريد. به فقيران و درماندگان كمك وياری كنيد.

به پيران و كهنسالان احترام و به كودكانتان ملاطفت و مهرباني نموده و با خويشاوندان رفت و آمد داشته باشيد.

وَ احْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَ غُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ وَ عَمَّا لَا يَحِلُّ الِاسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ وَ تَحَنَّنُوا عَلَى أَيْتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنْ عَلَى أَيْتَامِكُمْ وَ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ ذُنُوبِكُمْ.

زبان خود را از گفتار ناشايست نگاه داريد. ديدگان خود را از ديدن ناروا و حرام بپوشانيد و گوشهاي خود را از شنيدن آنچه نادرست است، باز داريد. با يتيمان مردم مهرباني كنيد تا بعد از شما با يتيمان شما مهرباني كنند. از گناهان خود به سوي خدا توبه و بازگشت كنيد.

وَ ارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَاتِكُمْ‏فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهَا بِالرَّحْمَةِ إِلَى عِبَادِهِ يُجِيبُهُمْ إِذَا نَاجَوْهُ وَ يُلَبِّيهِمْ إِذَا نَادَوْهُ وَ يُعْطِيهِمْ إِذَا سَأَلُوهُ وَ يَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِذَا دَعَوْهُ.

در اوقات نماز، دستهاي خود را به دعا برداريد، زيرا كه وقت نماز بهترين ساعتهاست و در اين اوقات، حق تعالي با رحمت، به بندگانش مي نگرد و اگر با او مناجات كنند، پاسخشان دهد و چنانچه او را ندا كنند لبيكشان گويد و اگر از او بخواهند عطا كند و چون او را بخوانند مستجابشان گرداند.

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ مَرْهُونَةٌ بِأَعْمَالِكُمْ فَفُكُّوهَا بِاسْتِغْفَارِكُمْ وَ ظُهُورَكُمْ ثَقِيلَةٌ مِنْ أَوْزَارِكُمْ فَخَفِّفُوا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ الْمُصَلِّينَ وَ السَّاجِدِينَ وَ أَنْ لَا يُرَوِّعَهُمْ بِالنَّارِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.

اي مردم! جانهايتان در گرو اعمال شماست. پس با طلب آمرزش از خدا، آنها را از گرو، خارج كنيد. پشت شما از بار گناهان سنگين است، پس با طولانی کردن سجده ها، آن را سبك گردانيد و بدانيد كه حق تعالي به عزت خود سوگند ياد كرده است كه نمازگزاران و سجده كنندگان در اين ماه را عذاب نكند و در روز قيامت آنها را از آتش دوزخ در امان دارد.

أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ فَطَّرَ مِنْكُمْ صَائِماً مُؤْمِناً فِي هَذَا الشَّهْرِ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ عِتْقُ نَسَمَةٍ وَ مَغْفِرَةٌ لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَيْسَ كُلُّنَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ ص اتَّقُوا النَّارَ وَ لَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ اتَّقُوا النَّارَ وَ لَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاء.ٍ

اي مردم! هركه از شما روزه دار مؤمني را در اين ماه افطار دهد، نزد خدا پاداش بنده آزاد كردن و آمرزش گناهان گذشته اش را خواهد داشت.

برخي از اصحاب گفتند: يا رسول الله! همه ما قادر به انجام آن نيستيم. حضرت فرمود: با افطار دادن روزه داران، از آتش جهنم بپرهيزيد اگرچه به نصف دانه خرما و يا به يك جرعه آب باشد.

أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ حَسَّنَ مِنْكُمْ فِي هَذَا الشَّهْرِ خُلُقَهُ كَانَ لَهُ جَوَازاً عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ الْأَقْدَامُ وَ مَنْ خَفَّفَ فِي هَذَا الشَّهْرِ عَمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ خَفَّفَ اللَّهُ عَلَيْهِ حِسَابَهُ وَ مَنْ كَفَّ فِيهِ شَرَّهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ غَضَبَهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَ مَنْ أَكْرَمَ فِيهِ يَتِيماً أَكْرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ.

اي مردم! هركس اخلاق خود را در اين ماه نيكو كند، از صراط، آسان بگذرد، آن روز كه قدمها، بر آن بلغزد. هركس در اين ماه كارهاي غلامان و مستخدمان خود را سبك گرداند، خدا در قيامت حساب او را آسان كند.
هركس در اين ماه از آزار رساندن به مردم خودداري كند، حق تعالي، روز قيامت،خشم خود را از او بازدارد.

هركس در اين ماه يتيم بي پدري را گرامي دارد، خدا او را در قيامت عزيز گرداند.

وَ مَنْ وَصَلَ فِيهِ رَحِمَهُ وَصَلَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَ مَنْ قَطَعَ فِيهِ رَحِمَهُ قَطَعَ اللَّهُ عَنْهُ رَحْمَتَهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَ مَنْ تَطَوَّعَ فِيهِ بِصَلَاةٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ وَ مَنْ أَدَّى فِيهِ فَرْضاً كَانَ لَهُ ثَوَابُ مَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الشُّهُورِ.

هركس در اين ماه صله رحم كند و با خويشان بپيوندد، خدا او را در قيامت به رحمت خود واصل گرداند و هركس در اين ماه رابطه اش را با خويشان خود قطع كند،خداوند در قيامت رحمت خود را از او دريغ نمايد.
هركس در اين ماه نماز مستحبي بپا دارد، خداوند او را از آتش جهنم برهاند و كسي كه نماز واجبي بجا آورد، خداوند ثواب هفتاد نماز واجب در ماههاي ديگر را به او عطا كند.

وَ مَنْ أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ ثَقَّلَ اللَّهُ مِيزَانَهُ يَوْمَ تَخِفُّ الْمَوَازِينُ وَ مَنْ تَلَا فِيهِ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ.

هركس در اين ماه بسيار بر من صلوات فرستد، خداوند كفه سبك اعمال او را سنگين گرداند.

وهركس كه در اين ماه يك آيه از قرآن تلاوت كند، ثواب كسي را دارد كه در ماههاي ديگر قرآن را ختم كرده باشد.

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَبْوَابَ الْجِنَانِ فِي هَذَا الشَّهْرِ مُفَتَّحَةٌ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَنْ لَا يُغَلِّقَهَا عَنْكُمْ وَ أَبْوَابَ النِّيرَانِ مُغَلَّقَةٌ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَنْ لَا يُفَتِّحَهَا عَلَيْكُمْ وَالشَّيَاطِينَ مَغْلُولَةٌ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَنْ لَا يُسَلِّطَهَا عَلَيْكُمْ.

اي مردم! درهاي بهشت در اين ماه گشوده است، از پروردگار خود بخواهيد كه آنها را بر روي شما نبندد.

و درهاي جهنم در اين ماه بسته است، از خدا بخواهيد كه آنها را بر روي شما نگشايد.
شياطين در اين ماه در غل و زنجيرند. از خدا بخواهيد كه آنها را بر شما مسلط نگرداند.

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فَقُمْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فِي هَذَا الشَّهْرِ؟ فَقَالَ يَا أَبَا الْحَسَنِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْوَرَعُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ.

علي عليه السلام مي فرمايد: در اين حال از جا برخاسته و عرض كردم، اي پيامبر خدا! برترين اعمال در اين ماه چيست؟ حضرت فرمود: اي ابا الحسن! برترين اعمال در اين ماه پرهيز از محرمات است.

(وسائل ‏الشيعة ج 10 /ص 314)

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۵ مرداد۱۳۹۱ساعت 14:23  توسط حسین علوی پیام  | 
 

-1-پایه های اسلام
2-فلسفه روزه
3-روزه آزمون اخلاص
4-روزه یاد آور قیامت
5-روزه زکات بدن
6-روزه سپر آتش
7-اهمیت روزه
8-روزه نفس
9-روزه واقعی
10-برترین روزه

11-روزه چشم و گوش
12-روزه اعضا و جوارح
13-روزه ناقص
14-روزه بی ارزش
15-روزه و صبر
16-روزه و صدقه
17-پاداش روزه
18-جرعه نوشان بهشت
19-خوشا بحال روزه داران
20-مژده به روزه داران
1-شادی روزه دار
22-بهشت و باب روزه دارن
23-دعای روزه داران
24-بهار مومنان
25-روزه مستحبی
26-روزه ماه رجب
27-روزه ماه شعبان
28-افطاری دادن(1)
29-افطاری دادن (2)
30-روزه خواری

1-رمضان ماه خدا
32-رمضان ماه رحمت
33-فضیلت ماه رمضان
34-اهمیت ماه رمضان
35-قرآن و ماه رمضان
36-شب سرنوشت ساز
37-برتری شب قدر
38-تقدیر اعمال
39-احیاء شب قدر
40-زکات فطره

1-پایه های اسلام

قال الباقر علیه السلام:

بنی الاسلام علی خمسة اشیاء، علی الصلوة و الزکاة و الحج و الصوم و الولایه.

امام باقر علیه السلام فرمود:

اسلام بر پنج چیز استوار است، برنماز و زکات حج و روزه و ولایت (رهبری اسلامی).فروع کافی، ج 4 ص 62، ح 1

2-فلسفه روزه

قال الصادق علیه السلام:

انما فرض الله الصیام لیستوی به الغنی و الفقیر.

امام صادق علیه السلام فرمود:

خداوند روزه را واجب کرده تا بدین وسیله دارا و ندار (غنی و فقیر) مساوی گردند.

من لا یحضره الفقیه، ج 2 ص 43، ح 1

3-روزه آزمون اخلاص

قال امیرالمومنین علیه السلام:

فرض الله ... الصیام ابتلاء لاخلاص الخلق امام علی علیه السلام فرمود:

خداوند روزه را واجب کرد تا به وسیله آن اخلاص خلق را بیازماید.

نهج البلاغه، حکمت 252

4-روزه یاد آور قیامت

قال الرضا علیه السلام:

انما امروا بالصوم لکی یعرفوا الم الجوع و العطش فیستدلوا علی فقر الاخر.

امام رضا علیه السلام فرمود:

مردم به انجام روزه امر شده اند تا درد گرسنگی و تشنگی را بفهمند و به واسطه آن فقر و بیچارگی آخرت را بیابند.

وسائل الشیعه، ج 4 ص 4 ح 5 علل الشرایع، ص 10

5-روزه زکات بدن

قال رسول الله صلی الله علیه و آله لکل شیئی زکاة و زکاة الابدان الصیام.

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

برای هر چیزی زکاتی است و زکات بدنها روزه است.

الکافی، ج 4، ص 62، ح 3

6-روزه سپر آتش

قال رسول الله صلی الله علیه و آله:

الصوم جنة من النار.

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

روزه سپر آتش (جهنم) است. «یعنی بواسطه روزه گرفتن انسان از آتش جهنم در امان خواهد بود.»

الکافی، ج 4 ص 162

7-اهمیت روزه

الصوم فی الحر جهاد.

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

روزه گرفتن در گرما، جهاد است.

بحار الانوار، ج 96، ص 257

8-روزه نفس

قال امیرالمومنین علیه السلام

صوم النفس عن لذات الدنیا انفع الصیام.

امیرالمومنان علی علیه السلام فرمود:

روزه نفس از لذتهای دنیوی سودمندترین روزه هاست.

غرر الحکم، ج 1 ص 416 ح 64

9-روزه واقعی

قال امیرالمومنین علیه السلام

الصیام اجتناب المحارم کما یمتنع الرجل من الطعام و الشراب.

امام علی علیه السلام فرمود:

روزه پرهیز از حرامها است همچنانکه شخص از خوردنی و نوشیدنی پرهیز می کند.

بحار ج 93 ص 249

10-برترین روزه

قال امیرالمومنین علیه السلام

صوم القلب خیر من صیام اللسان و صوم اللسان خیر من صیام البطن.

امام علی علیه السلام فرمود:

روزه قلب بهتر از روزه زبان است و روزه زبان بهتر از روزه شکم است.

غرر الحکم، ج 1، ص 417، ح 80

11-روزه چشم و گوش

قال الصادق علیه السلام

اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک و شعرک و جلدک.

امام صادق علیه السلام فرمود:

آنگاه که روزه می گیری باید چشم و گوش و مو و پوست تو هم روزه دار باشند.«یعنی از گناهان پرهیز کند.»

الکافی ج 4 ص 87، ح 1

12-روزه اعضا و جوارح

عن فاطمه الزهرا سلام الله علیها

ما یصنع الصائم بصیامه اذا لم یصن لسانه و سمعه و بصره و جوارحه.

حضرت زهرا علیها السلام فرمود:

روزه داری که زبان و گوش و چشم و جوارح خود را حفظ نکرده روزه اش به چه کارش خواهد آمد.

بحار، ج 93 ص 295

13-روزه ناقص

قال الباقر علیه السلام

لا صیام لمن عصی الامام و لا صیام لعبد ابق حتی یرجع و لا صیام لامراة ناشزة حتی تتوب و لاصیام لولد عاق حتی یبر.

امام باقر علیه السلام فرمود:

روزه این افراد کامل نیست:

1 - کسی که امام (رهبر) را نافرمانی کند.

2 - بنده فراری تا زمانی که برگردد.

3 - زنی که اطاعت شوهر نکرده تا اینکه توبه کند.

4 - فرزندی که نافرمان شده تا اینکه فرمانبردار شود.

بحار الانوار ج 93، ص 295.

14-روزه بی ارزش

قال امیرالمومنین علیه السلام

کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع و الظما و کم من قائم لیس له من قیامه الا السهر و العناء.

امام علی علیه السلام فرمود:

چه بسا روزه داری که از روزه اش جز گرسنگی و تشنگی بهره ای ندارد و چه بسا شب زنده داری که از نمازش جز بیخوابی و سختی سودی نمی برد.

نهج البلاغه، حکمت 145

15-روزه و صبر

عن الصادق علیه السلام فی قول الله عزوجل

«واستعینوا بالصبر و الصلوة »

قال: الصبر الصوم.

امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند عزو جل که فرموده است: از صبر و نماز کمک بگیرید، صبر، روزه است.

وسائل الشیعه، ج 7 ص 298، ح 3

16-روزه و صدقه

قال الصادق علیه السلام

صدقه درهم افضل من صیام یوم.

امام صادق علیه السلام فرمود

یک درهم صدقه دادن از یک روز روزه مستحبی برتر و والاتر است.

وسائل الشیعه، ج 7 ص 218، ح 6

17-پاداش روزه

قال رسول الله صلی الله علیه و آله: قال الله تعالی

الصوم لی و انا اجزی به

رسول خدا فرمود خدای تعالی فرموده است:

روزه برای من است و من پاداش آن را می دهم.

وسائل الشیعه ج 7 ص 294، ح 15 و 16 ; 27 و 30

18-جرعه نوشان بهشت

قال رسول الله صلی الله علیه و آله

من منعه الصوم من طعام یشتهیه کان حقا علی الله ان یطعمه من طعام الجنة و یسقیه من شرابها.

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

کسی که روزه او را از غذاهای مورد علاقه اش باز دارد برخداست که به او از غذاهای بهشتی بخورانند و از شرابهای بهشتی به او بنوشاند.

بحار الانوار ج 93 ص 331

19-خوشا بحال روزه داران

قال رسول الله صلی الله علیه و آله

طوبی لمن ظما او جاع لله اولئک الذین یشبعون یوم القیامة

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

خوشا بحال کسانی که برای خدا گرسنه و تشنه شده اند اینان در روز قیامت سیر می شوند.

وسائل الشیعه، ج 7 ص 299، ح 2.

20-مژده به روزه داران

قال الصادق علیه السلام

من صام لله عزوجل یوما فی شدة الحر فاصابه ظما و کل الله به الف ملک یمسحون وجهه و یبشرونه حتی اذا افطر.

امام صادق علیه السلام فرمود:

هر کس که در روز بسیار گرم برای خدا روزه بگیرد و تشنه شود خداوند هزار فرشته را می گمارد تا دست به چهره او بکشند و او را بشارت دهند تا هنگامی که افطار کند.

الکافی، ج 4 ص 64 ح 8; بحار الانوار ج 93 ص 247

21-شادی روزه دار

قال الصادق علیه السلام

للصائم فرحتان فرحة عند افطاره و فرحة عند لقاء ربه

امام صادق علیه السلام فرمود:

برای روزه دار دو سرور و خوشحالی است:

1 - هنگام افطار 2 - هنگام لقاء پروردگار (وقت مردن و در قیامت)

وسائل الشیعه، ج 7 ص 290 و 294 ح 6 و 26.

22-بهشت و باب روزه دارن

قال رسول الله صلی الله علیه و آله

ان للجنة بابا یدعی الریان لا یدخل منه الا الصائمون.

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

برای بهشت دری است بنام (ریان) که از آن فقط روزه داران وارد می شوند.

وسائل الشیعه، ج 7 ص 295، ح 31.

معانی الاخبار ص 116

23-دعای روزه داران

قال الکاظم (علیه السلام)

دعوة الصائم تستجاب عند افطاره

امام کاظم (علیه السلام) فرمود:

دعای شخص روزه دار هنگام افطار مستجاب می شود.

بحار الانوار ج 92 ص 255 ح 33.

24-بهار مومنان

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله)

الشتاء ربیع المومن یطول فیه لیله فیستعین به علی قیامه و یقصر فیه نهاره فیستعین به علی صیامه.

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود:

زمستان بهار مومن است از شبهای طولانی اش برای شب زنده داری واز روزهای کوتاهش برای روزه داری بهره می گیرد.

وسائل الشیعه، ج 7 ص 302، ح 3.

25-روزه مستحبی

قال الصادق (علیه السلام)

من جاء بالحسنة فله عشر امثالها من ذلک صیام ثلاثة ایام من کل شهر.

امام صادق علیه السلام فرمود:

هر کس کار نیکی انجام دهد ده برابر آن پاداش دارد و از جمله آنها سه روز روزه در هر ماه است.

وسائل الشیعه، ج 7، ص 313، ح 33

26-روزه ماه رجب

قال الکاظم (علیه السلام)

رجب نهر فی الجنه اشد بیاضا من اللبن و احلی من العسل فمن صام یوما من رجب سقاه الله من ذلک النهر.

امام کاظم (علیه السلام) فرمود:

رجب نام نهری است در بهشت از شیر سفیدتر و از عسل شیرین تر هرکس یک روز از ماه رجب را روزه بگیرد خداوند از آن نهر به او می نوشاند.

من لا یحضره الفقیه ج 2 ص 56 ح 2

وسائل الشیعه ج 7 ص 350 ح 3

27-روزه ماه شعبان

من صام ثلاثة ایام من اخر شعبان و وصلها بشهر رمضان کتب الله له صوم شهرین متتابعین.

امام صادق (علیه السلام) فرمود:

هر کس سه روز آخر ماه شعبان را روزه بگیرد و به روزه ماه رمضان وصل کند خداوند ثواب روزه دو ماه پی در پی را برایش محسوب می کند.

وسائل الشیعه ج 7 ص 375،ح 22

28-افطاری دادن(1)

قال الصادق (علیه السلام)

من فطر صائما فله مثل اجره

امام صادق (علیه السلام) فرمود:

هر کس روزه داری را افطار دهد، برای او هم مثل اجر روزه دار است.

الکافی، ج 4 ص 68، ح 1

29-افطاری دادن (2)

قال الکاظم (علیه السلام)

فطرک اخاک الصائم خیر من صیامک.

امام کاظم (علیه السلام) فرمود:

افطاری دادن به برادر روزه دارت از گرفتن روزه (مستحبی) بهتر است.

الکافی، ج 4 ص 68، ح 2

30-روزه خواری

قال الصادق (علیه السلام)

من افطر یوما من شهر رمضان خرج روح الایمان منه

امام صادق (علیه السلام)فرمود:

هر کس یک روز ماه رمضان را (بدون عذر)، بخورد - روح ایمان از او جدا می شود

وسائل الشیعه، ج 7 ص 181، ح 4 و 5

من لا یحضره الفقیه ج 2 ص 73، ح 9

31-رمضان ماه خدا

قال امیرالمومنین

شهر رمضان شهر الله و شعبان شهر رسول الله و رجب شهری

امام علی (علیه السلام) فرمود:

رمضان ماه خدا و شعبان ماه رسول خدا و رجب ماه من است.

وسائل الشیعه، ج 7 ص 266، ح 23.

32-رمضان ماه رحمت

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله)

... و هو شهر اوله رحمة و اوسطه مغفرة و اخره عتق من النار.

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود:

رمضان ماهی است که ابتدایش رحمت است و میانه اش مغفرت و پایانش آزادی از آتش جهنم.

بحار الانوار، ج 93، ص 342

33-فضیلت ماه رمضان

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله)

ان ابواب السماء تفتح فی اول لیلة من شهر رمضان و لا تغلق الی اخر لیلة منه

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود:

درهای آسمان در اولین شب ماه رمضان گشوده می شود و تا آخرین شب آن بسته نخواهد شد.

بحار الانوار، ج 93، ص 344

34-اهمیت ماه رمضان

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله)

لو یعلم العبد ما فی رمضان لود ان یکون رمضان السنة

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود:

اگر بنده «خدا» می دانست که در ماه رمضان چیست [چه برکتی وجود دارد] دوست می داشت که تمام سال، رمضان باشد.

بحار الانوار، ج 93، ص 346

35-قرآن و ماه رمضان

قال الرضا (علیه السلام)

من قرا فی شهر رمضان ایة من کتاب الله کان کمن ختم القران فی غیره من الشهور.

امام رضا (علیه السلام) فرمود:

هر کس ماه رمضان یک آیه از کتاب خدا را قرائت کند مثل اینست که درماههای دیگر تمام قرآن را بخواند.

بحار الانوار ج 93، ص 346

36-شب سرنوشت ساز

قال الصادق (علیه السلام)

راس السنة لیلة القدر یکتب فیها ما یکون من السنة الی السنة.

امام صادق (علیه السلام) فرمود:

آغاز سال (حساب اعمال) شب قدر است. در آن شب برنامه سال آینده نوشته می شود.

وسائل الشیعه، ج 7 ص 258 ح 8

37-برتری شب قدر

قیل لابی عبد الله (علیه السلام)

کیف تکون لیلة القدر خیرا من الف شهر؟ قال: العمل الصالح فیها خیر من العمل فی الف شهر لیس فیها لیلة القدر.

از امام صادق (علیه السلام) سوال شد:

چگونه شب قدر از هزار ماه بهتر است؟

حضرت فرمود: کار نیک در آن شب از کار در هزار ماه که در آنها شب قدر نباشد بهتر است.

وسائل الشیعه، ج 7 ص 256، ح 2

38-تقدیر اعمال

قال الصادق (علیه السلام)

التقدیر فی لیلة تسعة عشر و الابرام فی لیلة احدی و عشرین و الامضاء فی لیلة ثلاث و عشرین.

امام صادق (علیه السلام) فرمود:

برآورد اعمال در شب نوزدهم انجام می گیرد و تصویب آن در شب بیست ویکم و تنفیذ آن در شب بیست سوم.

وسائل الشیعه، ج 7 ص 259

39-احیاء شب قدر

عن فضیل بن یسار قال:

کان ابو جعفر (علیه السلام) اذا کان لیلة احدی و عشرین و لیلة ثلاث و عشرین اخذ فی الدعا حتی یزول اللیل فاذا زال اللیل صلی.

فضیل بن یسار گوید:

امام باقر (علیه السلام) در شب بیست و یکم و بیست سوم ماه رمضان مشغول دعا می شد تا شب بسر آید و آنگاه که شب به پایان می رسید نماز صبح را می خواند.

وسائل الشیعه، ج 7، ص 260، ح 4

40-زکات فطره

قال الصادق (علیه السلام)

ان من تمام الصوم اعطاء الزکاة یعنی الفطرة کما ان الصلوة علی النبی (صلی الله علیه و آله) من تمام الصلوة.

امام صادق (علیه السلام) فرمود:

تکمیل روزه به پرداخت زکاة یعنی فطره است، همچنان که صلوات بر پیامبر (صلی الله علیه و آله) کمال نماز است.

وسائل الشیعه، ج 6 ص 221، ح 5

منبع:http://www.hawzah.net/fa/articleview.html?ArticleID=8449#20

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۵ مرداد۱۳۹۱ساعت 14:20  توسط حسین علوی پیام  | 

« فرهنگ عاشورا در آفريقا »

 

بسمه تعالي

عاشورا در مناطق مختلف جهان و در فرهنگ هاي گوناگون همواره داراي مفهوم متفاوتي بوده است . در قاره آفريقاي غير عربي نيز به روز عاشورا به استناد برخي از روايات و سنن به ديده احترام و تقدس نگريسته شده است. بر اساس روايات وارد شده در برخي از كتب سنن و حديث و تاريخ  متعلق به اهل سنت، اين روز داراي برجستگي هاي تاريخي بوده و بسياري از حوادث شيرين و مبارك از جمله خلقت جن و انس و ملائكه ، لوح و قلم  و زمين و آسمان در اين روز محقق شده است. همچنين نابودي فرعونيان مصر و پيروزي بني اسرائيل و هبوط كشتي حضرت نوح بر جودي و نجات حضرت يونس از شكم ماهي و برخي ديگر از پديده هاي مبارك در اين روز رخ داده است . در بسياري از مناطق آفريقا ،مسلمانان سنت هايي را در اين روز به عنوان يك روز عيد و مبارك بر پا مي دارند. از جمله اين كه در اين روز روزه مي گيرند و با اجتماع در برخي از مساجد به دعا و نيايش و تلاوت يا ختم قران اهتمام مي ورزند و خطباي جمعه در خطبه هاي خود به اهميت و مباركي اين روز اشاره مي نمايند. همچنين در شب اين روز به شادي و سرور و پر خوري مي پردازند. اما در فرهنگ شيعه، اين واژه و اين روز داراي مفهومي متفاوت است و به عنوان روز عزا و مصيبت تلقي مي شود و نه تنها روايات وارده در مباركي اين روز به عنوان روايات جعلي و ساخته و پرداخته بني اميه و بني عباس قلمداد مي شود، بلكه به نام سومين امام شيعيان حضرت ابا عبدالله الحسين(عليه السلام) و قيام خونين آن حضرت و شهادت ياران ايشان رقم خورده است. هر چند در گذشته شيعيان مهاجر به قاره آفريقا به وي‍‍‍‍ژه شيعيان لبناني و خوجه هاي هندي در مناطق محل اقامت خود، همواره اين روز را گرامي مي داشته و در مساجد يا حسينيه ها و مراكز ديني متعلق به خود، مراسم در خور شأني برگزار مي كرده اند، اما در توده هاي مردمي ملت هاي آفريقايي چندان اين سنت راه نيافته و احياء حركت خونبار عاشورا در فرهنگ آنان جايگاهي را به خود اختصاص نداده بوده است . پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ايران و تأسيس و ترويج فرهنگ ناب و زلال عترت در بسياري از مناطق آفريقا و آگاهي مسلمانان رهيافته به فرهنگ غني ولايت و عترت، نسبت به بسياري از واقعيت هاي تاريخي،خوشبختانه به صورت تدريجي، گرامي داشت اين روز غم بار را در  برنامه هاي خود وارد نموده  و در برخي از مناطق  به صورت هيئت هاي عزاداري خارج شده و به زبان هاي محلي آفريقايي و نيز عربي به مديحه سرايي و عزاداري مي پردازند كه نمونه هاي بزرگ آن را مي توان در شهر هاي شيعه نشين نيجريه مانند زاريا و كانو و در شهر دارالسلام از كشور تانزانيا و نيز در شهر آكرا در كشور غنا و برخي از شهر هاي سنگال و كنيا و ساير كشور هاي آفريقايي جستجو نمود. اكنون با صراحت مي توان ادعا نمود كه ديگر برگزاري مراسم عاشورا و زنده نگهداشتن ياد و خاطره شهادت امام حسين(ع) و ياران آن حضرت در بسياري از كشور هاي آفريقايي صرفا به شيعيان مهاجر اختصاص ندارد و كشور هايي مانند ساحل عاج، نيجر، مالي، بوركينا فاسو، كنگو دموكراتيك، بنين،توگو، كامرون،مالاوي، اوگاندا ،ماداگاسكار، آفريقاي جنوبي،گينه كوناكري و گينه بيسائو،سودان،سيرالئون، رواندا و بروندي،كومور،زنگبار، و ساير مناطق آفريقا، همه ساله شاهد مراسم ويژه روز عاشورا و گرامي داشت ياد شهداي كربلا توسط شيعيان بومي اين كشور ها هستند. طي سال هاي گذشته گام هاي بلندي به منظور از بين بردن سنت هاي غلط به جاي مانده از عهد بني اميه در بزرگ داشت اين روز به عنوان يك روز عيد ، برداشته شده است كه به عنوان نمونه مي توان به برگزاري سمينار بزرگ عاشورا با عنوان" عاشورا يوم عيد أم يوم حزن" در شهر داكار پايتخت سنگال اشاره نمود كه چند سال پيش  برگزار شد و بيش از دو هزار نفر از نخبگان و شيوخ و شخصيت هاي آن كشور و كشور هاي همجوار در آن شركت نمودند، پيش از برگزاري اين مراسم با شكوه، استفتائاتي نيز از شيوخ و علماي بزرگ اين كشور به عمل آمد كه در پاسخ به آن استفتائات ، شيوخ ياد شده نوشته اند كه اين روز روز عزاست و روز شادي و سرور نيست .يك نمونه از استفتئات ياد شده و پاسخ آن به شرح ذيل است:

سماحة‌ العلامة الشيخ الحاج بو محمد كونتا، الخليفة العام للطريقة القادرية في السنغال،

السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته،

أما بعد فإنه نظرا إلي أن اليوم العاشر من شهر المحرم الحرام هو اليوم الذي أستشهد فيه سبط الرسول الأكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) في السنة 61 الهجرية، و إلي أن المسلمين كلهم يحبون آل الرسول(ص) و يكنون لهم إحتراما خاصا، فهل يجوز للمسلمين أن يحيوه بالأفراح التي نراهم يقومون بها في مثل هذا اليوم في كل سنة، أفيدونا أفادكم الله تعالي.

يوم الخميس 26 رمضان 1427

 

متن پاسخ استفتاء ياد شده:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة و السلام علي أشرف خلقه سيدنا محمد بن عبد الله و اله الطاهرين و أصحابه الهداة الميامين.

و بعد:

السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته

إن ليوم عاشوراء من شهر المحرم الحرام من الأهمية ما لا يخفي علي أحد من المسلمين، حيث أنه يمثل أكبر مأساة انسانية عرفها التاريخ البشري، و ذلك لإستشهاد سبط الرسول(ص) سيدنا الحسين بن علي بن ابي طالب.

و علي هذا لا ينبغي أن يكون هذا اليوم يوم فرح و إحتفال، بل يجب علي المسلمين أن يخلدوه بكل ما يستحقه من خشوع و تضرع إلي العلي القدير و صلوات علي رسول الانسانية سيدنا محمد صلي الله عليه و آله و صحبه و سلم.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

الحاج مام بو محمد كنت

AL HAJJ MAME BOU MOHAMMAD KOUNTA

                         

گفتني است شيعيان نيجريه همه ساله با جمعيت هاي ميليوني در روز عاشورا روانه خيابان ها شده و در دسته هاي عزاداري ياد و نام شهيدان كربلا را گرامي مي دارند.

موضوع تبديل ديدگاه عموم مسلمانان در باره روز عاشورا به برنامه ريزي و زمان و درايت نيازمند است. اين جانب به ياد دارم در محرم سال 1420 (بهار سال 1378)كه در كشور آفريقايي نيجر اقامت داشتم،پس از آن كه دولت اين كشور روز عاشورا را بنا به ديدگاه اهل سنت نسبت به آن روز تعطيل اعلام نمود، مراسم با شكوهي را با همكاري آقاي دكتر مجيد گودرزي مدير وقت كلينيك هلال احمر، در معهد فرانكو عرب و حوزه رسول اكرم(ص) در نيامي با حضور گروه هاي مختلف از جمله تعدادي از شخصيت هاي اسلامي برگزار نموديم كه در آن مجلس خانم هدي نوح رييس اتحاد زنان مسلمان نيجر و نيز علامه شيخ عمر اسماعيل مفتي اين كشور در باره شخصيت اباعبدالله الحسين(عليه السلام)  سخنراني كردند و با همكاري مرحوم مهندس حاج ثاني آدم از مديران كل وزارت كشاورزي اين كشور و با عنايت و تلاش مرحوم شيخ ابراهيم علي مدير برنامه هاي ديني راديو و تلويزيون نيجر كه خود نيز شخصا در اين مراسم شركت كرد،بيش از يك ربع از مراسم ياد شده در برنامه ديني تلويزيون سراسري و نيز يك ساعت از آن در راديو نيجر و راديو محلي تنره پخش شد و روزنامه ساحل، ارگان حزب حاكم نيز ضمن چاپ تصويري از اين مراسم، گزارشي از مراسم و فلسفه عزاداري در روز عاشورا  به چاپ رسانيد و در بخشي از آن ضمن تحليل در باره  غلبه مصيبت بر شادي در صورت تلاقي آن دو در يك روز،آورد:" آيا شادي نابودي فرعونيان و پيروزي بني اسراييل بر فرعون مي تواند غبار غمي را كه بر اثر قتل عام آل پيامبر اسلام بر دل ها نشسته است، بزدايد؟"

به اميد روزي كه همه ما بنا به امر امام هشتم علي بن موسي الرضا(عليه السلام) بتوانيم علوم و محاسن كلام  اهل بيت(ع) را به مردم بياموزيم تا عموم مردم و مسلمانان با شنيدن و ديدن درياهاي علوم آنان، از آن نور هاي پاك تبعيت كنند و از چشمه هاي جوشان و زلال معارف آنان سيراب شوند

 

منبع سايت شيعه نت:

http://www.shia12.net/fa/ashoora.asp


+ نوشته شده در  سه شنبه ۸ آذر۱۳۹۰ساعت 20:38  توسط حسین علوی پیام  | 


    

باز اين چه شورش است که در خلق عالم است        

             باز اين چه نوحـه وچـه عـــزا و چـه ماتــم اسـت      

اين روز ها و شبها همه شيعيان ودوست داران عترت پاک وخاندان آخرين و بزرگ ترين فرستاده الهی ، حال وهوای ديگری دارند. گويا دل وجان آنان بر بال ملايک در آسمان ولايت به پرواز در آمده باشد.

گويا عشق به عترت در دل آنان آشيانه کرده و بذر محبت اهل بيت در سرزمين جان آنان جوانه زده است.

گويا آيه مودت آنان را به سوی چشمه های جوشان و زلال عترت رهنمون گرديده و آنان را برقله های رفيع محبت و دوستی آل محمد ، به پرواز در آورده است.

گويا در دريای طوفانی و پر طلاطم وخروشان که بيشتر انسانها را در گرداب های سهمگين انداخته و آنان در کام امواج خروشان اين دريای آشفته و طوفانی فرو رفته، اما شيعيان و دوست داران خاندان پيامبر اسلام (ص ) بنا به تعاليم ناب آن حضرت ،در کشتی نجات امت سوار شده و از هلاکت و نابودی حتمی رهايی يافته اند.

اينک محرمی ديگر حلول کرد و دل و جانمان را در طبقی از اخلاص  وعشق و محبت گذاشته و دو دستی تقديم صاحب اين شبها و روزها می نماييم .

ماه محرم یاد آور خاطره تلخ شهادت امام حسین و یاران آن حضرت در عاشورای سال 61 هجری فرا رسید و شیعیان و گروه هایی از سایر مسلمانان و حتی غیر مسلمانان به یاد این حادثه دردناک تاریخ ، هر ساله درسوگ می نشینند و با مراسم مختلف این روزها را گرامی می دارند. اجرای برنامه های گوناگون در این روزها و شبها نشانه محبت و عشق و علاقه به خاندان پاک پیامبر خدا ( علیهم السلام ) است که در قرآن کریم از آن به عنوان مودت تعبیر شده و مسلمانان می بایست به پاس زحمت ها و خون دلهایی که پیامبر خدا برای هدایت آنان متحمل شده است به اهل بیت آن حضرت اظهار محبت و دوستی نمایند . هر چند ممکن است برخی از مخالفان بگویند محبت امری قلبی است اما شیعیان معتقدند که محبت باید علاوه بر دل ، در عمل انسان نیز متبلور گردد ، از این رو برگزاری مراسم گوناگون در غم و شادی اهل بیت (علیهم السلام ) ، ابراز محبت و دوستی به آنان و به نوعی تعظیم شعائر اسلامی به شمار می رود .

آن چه که در این مراسم اهمیت دارد زنده نگه داشتن و انتقال پیام هایی است که از این نهضت خونین به یادگار مانده است ، یعنی همان فلسفه قیام و اهدافی که امام حسین (علیه السلام ) برای آن قیام نموده اند . در حقیقت انگیزه برگزاری مراسم سوگواری در این روزها و شبها که از دیرباز در بین شیعیان به عنوان سنتی مقدس مورد توجه بوده است ؛ شناخت بیشتر ابعاد قیام عاشورا و آموختن حقیقت اسلام و مذهب اهل بیت (علیه السلام ) بوده است و در این مراسم علاوه بر اجرای برنامه های گوناگون عزاداری و نوحه خوانی ،   لازم است عزاداران گرامی به شناخت ابعاد شخصیت ابا عبد الله الحسین ( علیه السلام ) و شرح آن نهضت و پیام های آن که از سوی سخنرانان مطرح می شود بیشتر توجه کرده و به آن چه آن حضرت به خاطر آن  جان فشانی کرده اند در زندگی خود جامه عمل بپوشانند . به عنوان نمونه یکی از یاران آن حضرت در بحبوحه  جنگ و نبرد در ظهر روز عاشورا خبر حلول ظهر را به امام می رساند و امام بدون درنگ با برخی از یاران به نماز می ایستند و نماز ظهر را اقامه می نمایند ؛ زیرا نماز ستون دین است  و قیام آن حضرت در واقع برای حفظ پایه های دین خدا بوده است . همچنین آن حضرت در برخی از کلمات و سخنان خود می فرماید : " ... إنی أحب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر ... " و نیز می فرماید : ( ... و انی لم أخرج اشرا و لا بطرا و لا مفسدا و لا ظالما بل انما خرجت لطلب الإصلاح فی أمة جدی و أرید أن آمر بالمعروف و أنهی عن المنکر و أسیر بسیرة جدی و أبی علی إبن ابی طالب ، فمن قبلنی بقبول الحق فالله أولی بالحق و من رد علی هذا أصبر حتی یقضی الله بینی و بین القوم و هو خیر الحاکمین ...  )   آن حضرت ضمن بیان اهمیت امر به معروف و نهی از منکر می فرماید که برای گردنکشی و طغیان و ظلم و افساد در جامعه قیام نکرده است ، بلکه هدف آن حضرت اصلاح امت جد بزرگوارش بوده و به قصد امر به معروف و نهی از منکر قیام نموده است و در واقع امام حسین (علیه السلام ) شهید راه امر به معروف و نهی از منکر است . بر این اساس موضوع امر به معروف و نهی از منکر که از فروع مقدس دین می باشد می بایست مورد توجه پیروان آن حضرت باشد ، به ویژه که در سال های اخیر تهاجم گسترده فرهنگی غرب علیه اسلام در کشور های اسلامی، وظیفه شیعیان و عموم مسلمانان را دوچندان نموده است .

 نکته ای که لازم است مورد توجه همگان قرار گیرد دقت در بیان تاریخ کربلا است بنا بر این ، هم مداحان و هم اهل خطابه و منبر می بایست از منابع صحیح تاریخی در بیان و نقل تاریخ این حادثه بهره جسته و به ویژه در بیان و ذکر مصیبت های عاشورا از مقاتلی که از صحت و دقت در نقل جریان های کربلا برخوردارند استفاده نمایند و از استفاده از منابع ضعیف و نادرست و نیز اشعار نامناسب و نا مأنوس  با فرهنگ اهل بیت (علیهم السلام ) خودداری نموده و از تحریف این حادثه ماندگار تاریخ و ایجاد بدعت در آن پیشگیری نمایند. علاوه بر لزوم دقت در محتوای مراسم ، لازم است در سبک و شیوه این عزاداری ها از اموری که باعث وهن مذهب شیعه و دادن بهانه به دست مخالفان می گردد ، خودداری نمایند و توصیه های برخی از مراجع تقلید مانند حضرت آیة الله مکارم شیرازی و نیز رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیةالله خامنه ای را در هرچه بهتر برگزار شدن این مراسم جدی گرفته و آن ها را نصب العین خود قرار دهند .  در هر صورت افراط و تفریط در التزام عملی به مفاهیم دینی از نظر اسلام قابل پذیرش نیست و حفظ اعتدال در هر یک از برنامه های دینی ، از جمله وظایف فرد فرد مسلمانان و شیعیان است . امید واریم  همه ما از پیروان راستین اهل بیت ( علیهم السلام ) باشیم و پس از شناخت کامل آن نور های الهی که همچون ستارگانی فرا راه ما قرار گرفته اند راه راست و پسندیده را در زندگی خود بیابیم و از آن نمونه های انسان کامل ، الگو بگیریم .   

+ نوشته شده در  سه شنبه ۸ آذر۱۳۹۰ساعت 20:34  توسط حسین علوی پیام  | 
  أمیر المؤمنین أراک أما* ذکرتک عند ذی حسب صغی لی* و إن کررت ذکرک عند نغل* تکدر صفوه و بغی قتالی* فإن شککت فی أصل مرء* ذکرتک بالجمیل من الخصال* فها أنا ذا قد خبرت بک البرایا * فأنت محک أولاد الحلال